UPOREDNA ANALIZA UTICAJA TEHNIKA INDEKSIRANJA NA PERFORMANSE IZVRŠENJA UPITA U RAZLIČITIM SISTEMIMA ZA UPRAVLJANJE RELACIONIM BAZAMA PODATAKA

  • Ivana Spasojević
Ključne reči: Baza podataka, optimizacija, indeksi, performanse

Apstrakt

U radu je dat uvid u osnovnu prob­lematiku podešavanja performansi i optimizacije upita nad bazom podataka. Objašnjene su osnovne vrste indeksnih struktura koje se mogu koristiti u procesu optimizacije upita. Dat je prikaz sistema za upravljanje bazama podataka i detaljnije objašnjeni relacioni SUBP korišćeni u ovom radu. Specificirani su slučajevi upotrebe na osnovu kojih je izvršeno testiranje performansi u tri različita SUBP-a. Na kraju, prokomentarisani su i upoređeni dobijeni rezultati.

Reference

[1] Bal Gupta, S., & Mittal, A. (2017). Introduction to Database Management System Second Edition, Kindle Edition. Laxmi Publications Pvt Ltd.
[2] Cioloca, C., & Georgescu, M. (2011). Increasing Database Performance using Indexes. Database Systems Journal , 13-22.
[3] Crnko, N. (2018, march 01). Korištenje hash-indeksa kod pretraživanja mysql baze podataka. Retrieved september 22, 2019 from sistemac.srce.hr: https://sistemac.srce.hr/koristenje-hash-indeksa-kod-pretrazivanja-mysql-baze-podataka-123
[4] Lazarević, B., Marjanović, Z., & Aničić, N. (2008). Baze podataka. Beograd: Fakultet organizacionih nauka.
[5] Mogin, P. (2008). Strukture podataka i organizacija datoteka. Beograd: Računarski fakultet & CET.
[6] Mogin, P., Luković, I., & Govedarica, M. (2004). Principi projektovanja baza podataka. Novi Sad: Fakultet tehničkih nauka.
[7] Mukherjee, S. (2019). Indexes in Microsoft SQL Server. University of the Cumberlands.
Objavljeno
2020-01-30
Sekcija
Inženjerstvo informacionih sistema