MIKROMREŽA TUNELA "STRAŽEVICA" U RESNIKU (BEOGRAD)

  • Slobodan Isailović
Ključne reči: mikromreža, realizacija projekta tunela

Apstrakt

Tunel je najčešće saobraćajni ili hidrotehnički objekat koji se nalazi u zemljištu, na jednom ili oba kraja izlazi na površinu, ili uopšte ne izlazi na površinu. U radu je opisan projekat i realizacija projekta mikromreže za tunel "Straževica" u Beogradu.

Reference

[1] Ašanin S., Inženjerska geodezija 1, Ageo d.o.o, Beograd 2003., 297 str.
[2] Ninkov T., Projektovanje geodetskih mreža u inženjerskoj geodeziji (skripta), Fakultet Tehničkih nauka, Novi Sad, 2012.
[3] Mihailović K., Aleksić I., Koncepti mreža u geodetskom premeru, Privredno društvo za katrografiju Geokarta d.o.o, Beograd 2008.
[4] Begović A., Inženjerska geodezija 2, Građevinski fakultet, Beograd 1990., 308 str.
[5] Elaborat o realizaciji geodetske mreže za tunel Straževica u Beogradu 2004 god. (obilaznica oko Beograda).
[6] Baarda, W (1968): A Testing Procedure for Use in Geodetic Networks, Publication of Geodesy, New Series 2, no.5., Netherlands Geodetic Commision, Delft.
[7] Pope, A. (1976): The statistics of Residuals and the Detection of Outliers, NOAA Tehnical Report, NOS 65, NGS 1, Rockville, MD.
Objavljeno
2020-01-29
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo