ISTRAŽIVANJA POJAVE MIKROPLASTIKE U OTPADNIM VODAMA SA DEPONIJA

  • Aleksandra Narevski
Ključne reči: otpad, upravljanje otpadom, plastika, mikroplastika, deponija, otpadne vode

Apstrakt

Na samom početku rada dat je pregled stanja upravljanja plastikom u svetu. Zatim, radom je definisan fenomen mikroplastike, navedeni su i opisani izvori mikroplastike, kao i uticaj iste na životnu sredinu i živi svet. Metodologija uzorkovanja i laboratorijske analize opisane su jednim od poglavlja ovog rada. Rezultati izvedenog eksperimenta direktno ukazuju na prisustvo mikroplastike u otpadnim vodama sa deponija, a daljom analizom rezultata došlo se i do količine mikroplastike detektovane u uzorcima.

Reference

[1] G. Gourmelon, „Global plastic production rises, recycling lags“, 2015.
[2] http://www.wwf.rs/nasa_planeta/ne_plastici/ (pristupljeno u avgustu 2018. )
[3] https://www.nedeljnik.rs/moguce-je-zamisliti-nasu-zemlju-bez-otpadne-plastike-izazovi-pred-srbijom-u-procesu-evropskih-integracija/ (pristupljeno u avgustu 2018. )
[4] S. Estahbani, N.L. Fahrendfeld, “Influence of wastewater treatmant plant discharges on microplastics concentrations in surface water”, 2016.
[5] K. Magusson, K. Eliasson, A. Fråne, K. Haikonen, J. Hultén, M. Olshammar, J. Stadmark, A. Voisi “Swedish sources and pathways for microplastics to the marine environment”, Mart 2016.
[6] J. Masura, J. Baker, G. Foster, C. Arthur, “Laboratory methods for the analysis of microplastics in the marine environment: recommendations for quantifying synthetic particles in waters and sediments”, NOAA Technical Memorandum NOS-OR&R-48, 2015.
Objavljeno
2020-01-28
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu