GRAĐEVINSKA BIOLOGIJA - ANALIZA METODA ZAŠTITE LJUDI

  • Olivera Bajić
Ključne reči: Građevinska biologija, Zaštita ljudi

Apstrakt

Rad se bavi građevinskom biologijom - analiza metoda zaštita ljudi. Prvo poglavlje rada je uvod gde je dat predmet i cilj istraživanja. Drugo poglavlje sadrži značaj graditeljstva i urbanizma u zaštiti životne sredine. U trećem poglavlju su analizirane štetnosti pojedinih građevinskih materijala po zdravlje ljudi. Četvrto poglavlje sadrži zdravstvene efekte, simptome, lečenje i posledice po ljude sa zaključkom i literaturnim referencama.

Reference

[1] V. Sone, L.C Sarl,World Health Organization (WHO) Housing health guidelines, Switzerland, 2018.
[2] S. Krnjetin, “Građevinski materijali, ekološka ocena” I deo, FTN, Novi Sad, 2008.
[3]R. Terzić, “Bioizgranja:biološka-ekološka izgradnja, sanacija građevinskih objekata”, Ekostan: Sprint, Beograd, 1997.
[4]B. Stewart, P.C. Wild, World Cancer Report, International Agency for Research on Cancer, Lyon, 2014.
[5] O. Alexon, Cancer Risks from Exposure to Radon in homes. Envirommental Health Perspectives 103, 1995.
Objavljeno
2020-01-27
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu