ANALIZA POSLOVNIH POKAZATELJA U PREDUZEĆU „NIS NAFTAGAS D.O.O.“

  • admin Trpovski
Ključne reči: finansijska analiza, racio pokazatalji, finansijski izveštaji, bilans stanja, bilans uspeha

Apstrakt

Finansijska analiza obuhvata analizu imovinskog i finansijskog položaja preduzeća. U ovom istraživanju korišćena je racio analiza, stavljanjem u odnos logički povezanih celina iz finasijskog izveštaja (Bilans stanja i Bilans uspeha) - to su svima javno dostupni izve­štaji, koji praktično ne smeju da se kriju od klijenata.[1] Osnovni zadatak istraživanja je da se na osnovu poka­zatelja likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti i CAPEX-a utvrdi finansijski položaj predu­zeća, kao i uspešnost „NIS Naftagas d.o.o.“, jer uspeh je jedno od najvećih zadovoljstava koje kompanija može da postigne. [2] Postavljene su i opšte hipoteze koje su potvrđene u skladu sa prethodno obrađenim finansijskim pokazateljima. Nakon obrađenih podataka utvrđeni su i finansijski i operativni problemi, dati su predlozi za njihovo rešavanje i utvrđeni uticaji koji oni imaju na planiranje poslovanja i na donošenje važnih odluka.

Reference

[1] M. Leber, A. Ivanisevic, J. Borocki, M. Radisic, and B. Slusarczyk, “Fostering Alliances with Customers for the Sustainable Product Creation,” Sustainability, vol. 10(9), 2018
[2] Radišić, M., Nedeljković, A., 5C Model – Business case study solving methodology, New Educational Review, Vol. 27, 1 (2012), pp. 19-30.
[3] Katić I., Ivanišević A., Grubić Nešić L., Penezić N.: Effects of Sociodemographic Characteristics and Personality Traits on Career Development, The International Journal of Aging and Human Development, DOI: 10.1177/0091415017743008, 0(0) 1–16, Article first published online: November 24, 2017, ISSN: 0091-4150, Online ISSN: 1541-3535 Volume: 87 issue: 2, page(s): 201-216
[4] Zakić, V., Đukanović, S., (2010). , “Finansijsko računovodstvo“, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, str. 262.
[5] Radišić, M., Dobromirov, D., “Statistical analysis of price returns of regional stock market indices,” Transformations in Business & Economics, vol. 16, no. 3 (42), pp. 175-184, 2017
[6] Dobromirov D., Radišić M.”Finansiranje inovativnih preduzeća“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2015., str. 16
[7] Nerandžić B., Perović V., „Upravljačko računovodstvo“, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2013., str. 84
[8] Knežević G., Stanišić N., Mizdraković V.,“Analiza finansijskih izveštaja namenjeno tržištu Republike Srbije“, Beograd, 2017., str. 60
[9] Leković B., Ivanišević A., Marić B., Demko-Rihter J.: ASSESSMENT OF THE MOST SIGNIFICANT IMPACTS OF ENVIRONMENT ON THE CHANGES IN COMPANY COST STRUCTURE, Economic Research, 2013
[10] Ivanišević A., Katić I., Marjan L., Buchmeister B.,: Business plan feedback for cost effective business processes, Advances in Production Engineering & Management, ISSN 1854-6250 Print, ISSN 1855-6531 Online (Confirmation of paper acceptance, Paper ID: APEM-2103-2016) (Engineering, Manufacturing, 28/42, Materials Science, Multidisciplinary, 184/271 IF=1,125
[11] Stančić P., „Finansijska analiza“, Ekonomski fakultet Univrziteta u Kragujevcu, str. 2
Objavljeno
2020-01-27
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment