UPOTREBA TEHNOLOGIJE VIRTUELNE I PROŠIRENE STVARNOSTI U MARKETINGU

  • Ksenija Mitrović
Ključne reči: Virtuelna stvarnost, Proširena stvarnost, Marketing

Apstrakt

Cilj ovog istraživanja podrazumeva ispitivanje nivoa i uspešnosti upotrebe virtuelne i proširene stvarnosti u sklopu marketinških aktivnosti. U okviru teme dat je osvrt na izazove i prihvatanje virtuelnih rešenja od strane potrošača. Na primeru brenda Ikea prikazana su tri sučaja primene VR-a i AR-a i opisani njihovi ciljevi i efekti. Istraživanje dobija na značaju u periodu kada Industrija 4.0 unosi revolucio­narne promene na poslovnom polju i kada se kompanije susreću sa transformacijom u svoj digitalni oblik.

Reference

[1]M. Wade, „Digital business transformation“, Global Center for Digital Business Transformation, 2015.
[2] I. Vrhovski, „Ekonomija iskustva kao produkt kulturne globalizacije“, Praktični menadžment, pp. 51-56. 2012.
[3] J. Pine, J. Gilmore, „The Experience is the Marketing“, BrownHerron Publishing, 2012.
[4] S. Poulsson, S. Kale, „The Experience Economy and Commercial Experiences“, The Marketing Review, pp. 267-277, 2004.
[5]R. Popović, D. Cvetković, D. Marković, „Multimedija“, Univerzitet Singidunum, 2010.
[6]S. R. Chavan, „Augmented Reality vs. Virtual Reality: Differences and Similarities“, International Journal of Advanced Research in Computer Engineering & Technology, pp. 1947-1952, 2016.
[7]https://www.ikea.com/au/en/apps/IKEAPlace.html (pristupljeno u septembru 2019.)
[8]https://www.ikea.com/ms/en_US/this-is-ikea/ikea-highlights/Virtual-reality/index.html (pristupljeno u septembru 2019.)
[9]https://www.vrheads.com/i-visited-ikea-vr-and-it-blew-my-mind (pristupljeno u septembru 2019.)
[10]https://www.adweek.com/digital/ikea-is-stepping-into-virtual-reality-by-creating-a-game-for-new-store-openings/ (pristupljeno u septembru 2019.)
Objavljeno
2020-01-27
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment