UNAPREĐENJE PROCESA TRANSPORTA U PREDUZEĆU „IK SPEDITOR“

  • Milan Stojković
Ključne reči: Logistika, Transpot, Međunarodni transport

Apstrakt

U radu je prikazan način funkcionisanja logistike i transporta kao njene ključne funkcija, nakon čega su predstavljena znanja primenjena na primeru preduzeća IK Speditor iz Novog Sada. Izvršena je analiza stanja u preduzeću „IK Speditor“ i predložene su mere za unapređenje poslovanja predu­zeća.

Reference

[1] Donald Voters: Logistika : Uvod u menadžment lancima snabdevanja, Palgrave, Macmilan, , 2003.
[2] Pol Majerson : Lanci snabdevanja i menadžment logistikom učinjeni lakim, Pearson Education, 2015.
[3] V. Grigorjev i M. Hogstrom: Menadžment logistikom i transportom, Univerzitet Goteborg, 2003.
[4] https://transportgeography.org/?page_id=3919
[5] D. Stanivuković, Metode i tehnike unapređenja procesa rada, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2002.
Objavljeno
2020-01-24
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment