UPOREDNA ANALIZA PRISTUPA 3D MODELOVANJU I OPTIMIZACIJI MODELA NAMEŠTAJA

  • Radiša Pavićević
Ključne reči: Modelovanje, optimizacija, uporedna analiza

Apstrakt

U radu je obuhvaćen proces modelovanja i optimizacije modela nameštaja kroz dva različita programa. Uporednom analizom primenjenih metoda izvedeni su zaključci o njihovim prednostima i manama kao i o tome koje od njih su najpovoljnije za dato istraživanje.

Reference

[1] https://www.blender.org/features/modeling/ (pristupljeno u avgustu 2019.)
[2] https://all3dp.com/2/blender-how-to-reduce-polygons/ (pristupljeno u avgustu 2019.)
[3] https://area.autodesk.com/tutorials/3ds-max-modeling-techniques-modeling-with-splines/ (pristupljeno u avgustu 2019.)
[4] https://www.katsbits.com/tutorials/blender/basic-optimise-models-for-export-to-games.php (pristupljeno u avgustu 2019.)
[5] http://www.diva-portal.org/smash/get/-diva2:638944/FULLTEXT02 (pristupljeno u avgustu 2019.)
[6] https://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/-learn-explore (pristuplljeno u avgustu 2019.)
[7] https://www.wayfair.ca/furniture/ (pristupljeno u avgustu 2019)
Objavljeno
2020-01-23