ПРОЈЕКАТ КИНЕТИЧКЕ ФАСАДЕ НА ИТ ЦЕНТРУ У УЖИЦУ

  • Жељко Павловић
  • Бојан Тепавчевић
Ključne reči: Дигиталне технологије, интерактивни системи, кинетичке фасаде

Apstrakt

Циљ овога пројекта јесте да при­каже колики потенцијал носи примена кинетичке фа­саде на архитектонски наратив како би се надо­мес­тио контекстуални, меморијални и ликовни недоста­так простора, настао рушењем објекта који је био део једне синхронизоване целине.

Reference

[1] https://www.rhino3d.com/
[2] http://www.fireflyexperiments.com/home
[3] https://www.arduino.cc/
Objavljeno
2020-01-23