ORGANIZACIJA DOSTAVNOG PODRUČJA APATIN

  • Milan Maširević
Ključne reči: Analiza, optimizacija, reorganizacija, dostavni rejoni, područje

Apstrakt

U ovom radu je opisan način organizacije i reorganizacije dostavnog područja Apatin.Urađena je analiza kompletnog dostavnog područja.   Da bi se postiglo optimalno organizovanje i ujednačavanje opterećenosti dostavnih rejona, neophodno je uvažiti opšte kriterijume i podateke raspoložive u aplikativnim rešenjima i terenskim radom. Svi rejoni su ponaosob analizirani i izvršena je reorganizacija i optimizovanje dostavnih rejona.

Reference

[1] M. Kujačić, Poštanski saobraćaj, Fakultet tehničkih nauka, god. 2005. Novi Sad
[2] N.V. Gulan, Organizacija i eksploatacija poštanskog saobraćaja, zajednica JPTT- RO ''Jugomarka'', god. 1982. Beograd
[3] N.V. Gulan, Organizacija i studij rada u PTT.ZJPTT, god. 1972. Beograd
[4] www.posta.rs
[5] www.rapus.rs
Objavljeno
2021-04-01
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo