REAKTIVACIJA OBJEKTA NEKADAŠNJE KOŽARE U NOVOM SADU

  • Amir Ramusović
Ključne reči: Nasleđe, industrijsko nasleđe, graditeljsko nasleđe, reaktivacija

Apstrakt

Tema ovog master rada jeste istraživa­nje i predlog reaktivacije objekta nekadašnje kožare u Novom Sadu. Kroz studije slučaja obuhvaćeni su domaći i strani primeri reaktivacije i coworking prostora. Analizi­ranо je postojeće stanje objekta, njegove karakteristike i istorijsko - društveni kontekst оvog objekta. Grafički deo rada sadrži predlog rešenja reaktivacije objekta nekadašnje kožare u coworking prostor.

Reference

[1] James Douglas, Building Adaptation, 2006
[2] Zbornik Almaškog kraja, 2013
[3] Jäger, Frank Peter. Old & New, 2010
Objavljeno
2020-01-22