TEHNOLOŠKI PROCES IZRADE KOMPJUTERSKE ANIMACIJE

  • Vladimir Jugović
Ključne reči: Rašunarska grafika, Tehnološki proces, Kompjuterska animacija

Apstrakt

Predmet rada je upoznavanje sa tehnološkom izradom kompjuterske animacije, njenim radnim tokom, ugledajući se na pristup rešavanju problema tokom izrade tradicionalne i stop moušn animacije, zadovoljavajući osnovne principe animacije.

Reference

[1] „Motion pictures: The grand optical illusion,“ [Na mreži]. Available: http://thebrain.mcgill.ca
[2] F. Thomas i O. Johnston, The Illusion of Life, 1981.
[3] R. Dunlop, Production Pipeline Fundamentals for Film and Games, 2014.
[4] „Introduction to stop motion animation,“ dragonframe, [Na mreži]. Available: http://www.dragonframe.com/introduction-stop-motion-animation.
[5] R. Parent, Computer Animation: Algorithms and Techniques, 2001.
Objavljeno
2020-01-20
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn