UTICAJ ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH POSLOM NA ZADOVOLJSTVO KORISNIKA

  • Nataša Žujić
  • Dragana Šarac Fakultet tehničkih nauka - Novi Sad
Ključne reči: pošta, zadovoljstvo zaposlenih poslom, zadovoljstvo korisnika, faktori

Apstrakt

U ovom radu izvršeno je istraživanje zadovoljstva zaposlenih u Pošti 21101 Novi Sad, kao i njihov uticaj na zadovoljstvo korisnika. Kako bi se ocenio nivo zadovoljstva, anketirane su obe strane. Dobijeni rezultati pokazuju u kojoj meri su ispitanici zadovoljni odnosno nezadovoljni određenim faktorima, što olakšava Pošti u daljem unapređenju svog rada, kao i na koji način da motiviše zaposlene. Na osnovu izvršenog istraživanja dati su predlozi za poboljšanje rada i motivaciju zaposlenih u vidu Postbenefit kartica i angažovanjem studenata.

Reference

[1] Z. Tanasijević, „Zadovoljstvo zaposlenih“, Kragujevac, 2006.
[2] L. G. Nešić, “Istraživanje simptoma stresa i zadovoljstva poslom u organizaciji”, Novi Sad, 2013.
[3] I. Bešlić, D. Bešlić, „Zadovoljstvo poslom“
[4] Pošta 21101, Novi Sad
Objavljeno
2019-03-19
Sekcija
Saobraćajno inženjerstvo