PROJEKAT FUNDIRANJA VIŠESPRATNE ZGRADE I ANALIZA INTERAKCIJE TEMELJNE PLOČE I TLA

  • Stefan Mihajlović
Ključne reči: fundiranje, betonske konstrukcije, statički proračun konstrukcije, višespratna zgrada, temeljna ploča, geomehanika

Apstrakt

U radu je obrađeno projektno rešenje armirano-betonske temeljne ploče zgrade spratnosti Po+P+6 sa posebnim osvrtom na analizu interakcije temeljne ploče i tla. Analiza svih relevantnih opterećenja koja deluju na konstrukciju i dimenzionisanje karakteris­tičnih armiranobetonskih elemenata je razmatrano prema Evrokodovima. Za proračun konstrukcije korišćen je soft­verski paket Tower 8.

Reference

[1] D.Milović, M.Đogo, “Greške u fundiranju ”, Monografija, Fakultet tehničkih nauka, str. 1-438, Novi Sad, 2005.
[2] D.Milović, M.Đogo, “Problemi interakcije tlo – temelj - konstrukcija ”, Monografija, SANU – Ogranak u Novom Sadu, str. 1-428, Novi Sad, 2009.
[3] M.Vasić, “Inženjerska geologija ”, Fakultet tehničkih nauka, str. 1-285, Novi Sad, 2001.
Objavljeno
2020-01-20
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo