SAVREMENA TEHNOLOGIJA ODLAGANJA SEDIMENTA NA PRIMERU PLOVNOG BEGEJA

  • Tamara Radanović
  • Vladimir Mučenski
Ključne reči: Tehnologija i organizacija građenja, Kanal Begej

Apstrakt

Predmet ovog rada je analiza načina izmuljenja Kanala Begej na području Republike Srbije. Radom se porede dve metode za izmuljenje kanala, i definiše ona koja je povoljnija na funkcionalnom, teh­ničkom i ekonomskom nivou.

Reference

[1] Saška Vujić; Master rad, Novi Sad, 2017.
[2] Jelena Milošević, Master rad, Novi Sad, 2017.
[3] Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad; Centar za hidrotehniku i geodeziju; „Studija izvodljivosti revitalizacije Kanala Begej“, Novi Sad, 2016.
Objavljeno
2020-01-20
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo