PROJEKAT ARMIRANOBETONSKE VIŠESPRATNE ZGRADE U UGLJEVIKU PREMA EVROKOPSKIM STANDARDIMA

  • Slobodan Marković
Ključne reči: Armiranobetonska zgrada, Evropski standardi, Uporedna analiza propisa

Apstrakt

U prvom dijelu rada prikazan je projekat armiranobetonske višespratne zgrade Po+Pr+4 a u drugom dijelu su uporedno analizirani propisi prema PBAB-u i Evrokodu.

Reference

[1] Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije, Beograd, 2009.
[2] Evrokod 2: Proračun betonskih konstrukcija, Beograd, 2009.
[3] Evrokod 8: Proračun seizmički otpornih konstrukcija, Beograd 2009.
[4] Dr. Zoran Brujić: ˝Materijal sa predavanja iz predmeta Betonske konstrukcije˝, Novi Sad 2015.
[5] S. Stefanović: Fundiranje, Naučna knjiga, Beograd 1989.
[6] PBAB 87, Beograd 1987.
Objavljeno
2020-01-19
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo