PROJEKAT I UPOREDNA ANALIZA DVA ARMIRANOBETONSKA OBJEKTA OKVIRNOG I DOMINANTNO ZIDNOG SISTEMA PO EVROKOD STANDARDU

  • Ivan Jovanović
Ključne reči: Višespratna armiranobetonska zgrada, Evrokodovi, ukrućeni skeletni i okvirni sistemi, statički proračun, dimenzionisanje, plan armiranja, poređenja objekata, seizmička analiza

Apstrakt

Projektnim zadatkom predviđeno je da se isprojektuju dve poslovne armiranobetonske zgrade spratnosti suteren + prizemlje +7 spratova + restoran Jedna će biti skeletno ukrućeni sistem a druga okvirni sistem. Projekat je urađen u skladu sa odredbama Evrokodova. Izdimenzionisane su sve ploče i po dva rama u oba pravca, a za istraživački deo rada detaljno upoređena ova dva objekta različitih konstruktivnih sistema, kao i različitosti ponašanja ovih konstrukcija.

Reference

[1] Ivan Jovanović, ,,Projekat i uporedna analiza dva armiranobetonska objekta okvirnog i dominantno zidnog sistema po Evrokod standardu – Master rad”, Novi Sad 2019.
Objavljeno
2020-01-19
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo