PROJEKAT ARMIRANOBETONSKE VIŠESPRATNE ZGRADE U NOVOM SADU PREMA EVROPSKIM STANDARDIMA

  • Nemanja Popadić
Ključne reči: Armiranobetonska zgrada, Evropski standardi, Seizmička analiza

Apstrakt

U prvom dijelu rada prikazan je pro­jekat armiranobetonske višespratne zgrade Po+P+5 u Novom Sadu, a u drugom dijelu je analiziran uticaj položaja zidova za ukrućenje na odgovor konstrukcije prema evropskim standardima.

Reference

[1] Evrokod 1: Dejstva na konstrukcije, Beograd, 2009.
[2] Evrokod 2: Proračun betonskih konstrukcija, Beograd, 2009.
[3] Evrokod 8: Proračun seizmički otpornih konstrukcija, Beograd, 2009.
[4] Dr Zoran Brujić: ,,Betonske konstrukcije u zgradarstvu prema Evrokodu“ – skript, FTN Novi Sad, 2018
[5] S. Stevanović: Fundiranje, Naučna knjiga, Beograd 1989.
Objavljeno
2020-01-18
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo