SMART CITY – NOVI SAD MODEL PRAĆENJA JAVNOG SAOBRAĆAJA

  • Ivan Jančić
  • Srđan Popov
Ključne reči: Internet stvari, Pametni grad, sistem za praćenje GPS lokacije, Novi Sad

Apstrakt

U radu je predložen model implemen­tacije sistema koji krajnjim korisnicima omogućava praćenje GPS lokacije autobusa u realnom vremenu na području Novog Sada.

Reference

[1] www.un.org (pristupljeno u septembru 2019.)
[2] www.sr.wikipedia.org (pristupljeno u septembru 2019.)
[3] www.mckinsey.com (pristupljeno u septembru 2019.)
[4] GeoTelematic Solutions, Inc, „OpenGTS Installation and Configuration Manual”,
[5] www.opengts.org/ (pristupljeno u septembru 2019.)
Objavljeno
2019-12-30
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo