OSNOVI CLOUD TEHNOLOGIJE SA PRIMERIMA PRIMENE

  • Daniela Kotur
  • Željen Trpovski
Ključne reči: virtuelizacija, virtuelni data centar, sigurnost, modeli, Cloud, DR funkcionalnost

Apstrakt

U ovom radu prezentovana je osnovna ideja cloud computing tehnologije, ključne karakteristike, modeli, kao i problem sigurnosti. Od mnogobrojnih  rješenja koja cloud nudi izdvaja se disaster recovery funkcionalnost koja je detaljno objašnjena. U okviru ra­da, predstavljena je i realizacija i izvršeno tesiranje i analiza date funkcionalnosti.

Reference

[1] Peter Mell, Timothy Grance, ,, The NIST Definition of Cloud Computing” , National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, 2011.
[2] https://azure.microsoft.com/en-us/overview/what-is-cloud-computing/, pristupljeno u avgustu 2019.
[3] https://www.forcepoint.com/cyber-edu/cloud-security pristupljeno u septembru 2019.
[4] https://coming.rs/kontinuitet-poslovanja/oporavak-u-slucaju-katastrofe/ , pristupljeno u septembru 2019.
[5] https://www.otava.com/reference/the-benefits-of-disaster-recovery-in-cloud-computing/ , pristupljeno u septembru 2019.
[6] http://www.vfrank.org/2017/02/08/disaster-recovery-and-site-redundancy-with-cohesity/, pristupljeno u septembru 2019.
Objavljeno
2019-12-30
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo