ANALIZA BEZBEDNOSNIH RIZIKA I MERA ZAŠTITE VEB APLIKACIJA

  • Bojana Samardžić
Ključne reči: bezbednost, maliciozni napadač, pouzdanost, ranjivost, sigurnost, aplikacija, baza podataka, MySQL, napad, OWASP

Apstrakt

U radu je opisan problem bezbednosti veb orijentisanih informacionih sistema. Radi demonstra­cije načina na koje je moguće ugraditi sigurnosne meha­nizme u softversko rešenje, razvijena je aplikacija za ku­povinu i prodaju dostupnih artikala iz ponude. Realizo­vano rešenje oslanja se na radni okvir Spring i MySQL relacionu bazu podataka.

Reference

[1] https://www.computersciencedegreehub.com/faq/what -is-information-systems-security (pristupljeno u avgustu 2019.)
[2] https://www.owasp.org/images/7/72/OWASP_Top_10 -2017_(en).pdf.pdf (pristupljeno u avgustu 2019.)
Objavljeno
2019-12-27
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo