СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ РАЊИВОСТИМА У СОФТВЕРУ

  • Maрија Ковачевић
Ključne reči: Моделовање претњи, дијаграм тока података, база знања, NVD, CPE, CVE, XML

Apstrakt

У раду је описана имплементација система за управљање рањивостима у софтверу и објашњени су механизми за откривање јавно идентификованих рањивости.

Reference

[1] Rosziati Ibrahim, Siow Yen Yen, „Formalization of the data flow diagram rules for consistency check“, Internationanal Journal of Software Engineering & Applications (IJSEA), 2010
[2] Suvda Myagmar, Adam J. Lee, William Yurcik, „Threat Modeling as a Basic for Security Requirements“, National Center for Supercomputing Applications (NCSA)
[3] Adam Shostack, „Experiences Threat Modeling in Microsoft“, Microsoft
[4] Marwan Abi-Antoun, Daniel Wang, Peter Torr, „Checking Threat Modeling Data Flow Diagrams for Implementation Conformance and Security“
[5] https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/IR/nistir7695.pdf (приступљено у септембру 2019)
[6] CVE Official Specification, https://cve.mitre.org/
[7] https://nvd.nist.gov/general (приступљено у септембру 2019)
[8] Clement Elbaz, Louis Rilling, Christine Moris, „Towards Automated Risk Analysis of "One-day" Vulnerabilities“
[9] https://www.first.org/cvss/specification-document (приступљено у септембру 2019)
[10] https://docs.microsoft.com/en-us/azure/security/develop/threat-modeling-tool (приступљено у септембру 2019)
[11] Немања Миладиновић, Проналажење рањивости у софтверу на основу дијаграма тока података, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2017.
Objavljeno
2019-12-23
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo