KROVNE VETROELEKTRANE - MODELOVANJE I PREGLED SOFTVERSKIH ALATA

  • Marija Jovanović
  • Vladimir Katić
Ključne reči: Male vetroelektrane, matematički model, softverski alati

Apstrakt

Glavni fokus ovog rada je na primeni i iskorišćenju energije vetra u arhitekturi. Date su glavne prednosti i nedostaci vetrogeneratora u arhitekturi. Takođe predstavljeni su matematički modeli malih vetroelektrana, kao i njihove osnovne vrste i mesta primene. Analizirani su i softverski alati koji se mogu koristiti.

Reference

[1] https://sites.google.com/site/tehskolamojaucionica/home/obnovljivi-izvori-energije/princip-konverzije-energije-vetra-u-elektricnu/
[2] https://gradjevinarstvo.rs/tekstovi/652/820/ku%C4%87a-vetrenja%C4%8Da-%E2%80%93-da-li-je-integracija-vetrogeneratora-u-objekte-mogu%C4%87a-i-isplativa fbclid=IwAR0QnOc6Sq3jeNB6qB5PBfpJB4BlN1RrWgSsMCnPx9_rCAC_F2ScuHeDEIc
[3] Ion Paraschivoiu „Wind Turbine Design“, Polytechnic International Press
[4] https://www.wasp.dk/
Objavljeno
2019-12-23
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo