КОНЦЕПТ НАПАЈАЊА СЛОЖЕНИХ ТЕХНОЛОШКИХ ПРОЦЕСА НА ПРИМЕРУ ПОГОНА ЗА ОДСУМПОРАВАЊЕ ДИМНИХ ГАСОВА

  • Đorđe Radovanović
  • Boris Dumnić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
Ključne reči: енергија/одсумпоравање/електрана

Apstrakt

У овом раду приказан је концепт и специфичности у напајању електричном енергијом потрошача погона за одсумпоравање димних гасова у термоелектранама. Предложено је техничко решење које обезбеђује повећање поузданости у напајању предметног технолошког решења. Дат је осврт и на законску регулативу која дефинише неопходне мере заштите животне средине у предметној области а приказан је и сам технолошки процес термоелектране као и постројења за одсумпоравање димних гасова.

Reference

[1] Зелена књига Електропривреде Србије, Београд, јун 2009.
[2] Енергопројект ентел, Постројење за одсумпоравање димних гасова – ажурирана студија о процени утицаја на животну средину, јул 2015.
[3] SUE 3000 High Speed Transfer Device Product Description, ABB.
[4] Пројекат технологије постројења за одсумпоравање димних гасова термоелектране Никола Тесла А, Београд, 2018.
[5] Ђорђе Радовановић, ''Концепт напајања сложених технолошких процеса на примеру погона за одсумпоравање димних гасова'', Мастер рад, Факултет техничких наука у Новом Саду, 2019.
Objavljeno
2020-05-29
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo