ISPITIVANJE PONOVLJIVOSTI ŠTAMPE NA GRAFIČKOM SISTEMU XEROX DOCUCOLOR 250

  • Miloš Krstić
  • Nemanja Kašiković Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Ivana Jurič
Ključne reči: digitalna štampa, elektrofotografija, ponovljivosti štampe

Apstrakt

U ovom radu prikazano je istraživanje vezano za ponovljivost digitalne tehnike štampe – elektrofotografije sa suvim tonerom Za otiskivanje je korišćen grafički sistem Xerox DocuColor 250. Za potrebe ispitivanja ponovljivosti kreirana je test karta, koja je štampana na tri različite podloge, a zatim su izvršena objektivna merenja Lab vrednosti i optičkih gustina polja na test karti, sa ciljem izračunavanja razlika u boji, čijom analizom je kasnije utvrđen kvalitet ponovljivosti štampe. Vršena je analiza vremenske i prostorne ponovljivosti.

Reference

[1] H. Kipphan, “Handbook of Printmedia”. 1st Ed. Berlin, Springer, 2001.
[2] R. Chung, “Color Repeatability of Spot Color Printing”. Rochester Institute of Technology, Rochester, NY, 2005.
[3] T.P. Sim, “Sensing and Control for Color Consistency of the Xerographic Printing Process”. University of Minnesota, 2009.
[4] I. Jurič, “Model za kontrolu površinske uniformnosti digitalnih otisaka”. Departman za grafičko inženjerstvo i dizajn. Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2018.
[5] Idealliance, “Idealliance Digital Press Certification Program”. [Online] Dostupno na: http://connect.idealliance.org/HigherLogic/System/DownloadDocumentFile.ashx?DocumentFileKey=ef430ae7-2fcc-cd3a-2ff3-eab28265eaa1
Objavljeno
2019-03-20
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn