АУТОМАТСКО ТЕСТИРАЊЕ МИКРО СЕРВИСА АЛАТИМА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ПРИХВАТЉИВОСТИ

  • Nikola Đuza
Ključne reči: Аутоматско тестирање, тестирање прихватљивости, микро сервисна архитектура

Apstrakt

У овом раду је извршена анализа и поређење тренутно најпопуларнијих JavaScript алата за тестирање прихватљивости веб страница. За анализу алата је коришћен пројекат за продају међународног путног осигурања који се аутоматски тестира са свим алатима који су анализирани. Пројекат који се тестира поседује микро сервисну архитектуру, где се сваки сервис налази унутар свог контејнера. Рад улази у детаље писања и покретања аутоматизованих тестова прихватљивости уз алате, како у локалном окружењу, тако и у окружењима за континуалну интеграцију.

Reference

[1] J. Pan, Software Testing (coursework), Carnegie Mellon University, 1999.
[2] V. Zaidman, "An Overview of JavaScript Testing in 2019," Welldone Software, 18 February 2019. https://medium.com/welldone-software/an-overview-of-javascript-testing-in-2019-264e19514d0a
[3] „The State of JavaScript 2018: Testing – Other Libraries,“ https://2018.stateofjs.com/testing/other-libraries/
Objavljeno
2019-11-05
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo