EKOLOŠKI UTICAJ MANGANA NA GRAFIČKO OKRUŽENJE

  • Milica Bubnjević
  • Savka Adamović Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka
  • Miljana Prica
Ključne reči: grafičko okruženje, ofset štampa, mangan, migracija, procena rizika

Apstrakt

Ekološki uticaj mangana na grafičko okruženje utvrđen je kroz određivanje sadržaja mangana u štampanim ofset uzorcima i migracije mangana iz uzoraka u deponijsko tlo, kiseo i neutralan rastvor. Takođe, izvršena je i procena rizika migracije mangana određivanjem doze koja je dospela u medij životne sredine.

Reference

[1] S. Adamović, “Elektrokoagulacioni i adsorpcioni tretmani efluenata u grafičkim procesima ofset štampe”, doktorska disertacija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2016.
[2] http://www.pse.pbf.hr/hrvatski/elementi/mn/minerali_i_proizvodnja.html (pristupljeno u avgustu 2018.)
[3] http://www.who.int/ipcs/publications/cicad/cicad63_rev_1.pdf (pristupljeno u avgustu 2018.)
[4] https://www.livescience.com/29247-manganese.html (pristupljeno u avgustu 2018.)
[5] M. Prica, S. Adamović, S. “Grafički materijali”, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2017.
[6] http://helix.chem.bg.ac.rs/~grzetic/predavanja/Hemija%20zivotne%20sredine%20II/UPRAVLJANJE%20RIZIKOM%20I%20NJEGOVA%20PROCENA.pdf (pristupljeno u septembru 2018.)
[7] W.J. Price, “Spectrochemical Analysis by Atomic Absorption”, Heyden & Son, London, pp. 252-253, 1979.
Objavljeno
2019-03-20
Sekcija
Grafičko inženjerstvo i dizajn