MODELOVANJE ENERGETSKIH PRETVARAČA U MIKROMREŽAMA

  • Stevan Mihajlović
  • Vladimir Katić
  • Octavian Cornea
Ključne reči: Mikromreže, DC/DC pretvarači, Obnovljivi izvori električne energije

Apstrakt

U ovom radu predstavljena su dva hibridna DC/DC pretvarača koji su našli primenu u mikromreži smeštenoj na Politehničkom univerzitetu u Temišvaru, naglašavajući njihov veliki prenosni odnos kao glavnu karakteristiku. Prikazani su analitički opisi, razmatranja dizajna, simulacija rada i eksperimentalni rezultati oba konvertora.

Reference

[1] V. Mijailović, „Distribuirani izvori energije“, Akademska misao, Beograd, 2011.
[2] T. Dragičević, X. Lu, J.C. Vasquez, J.M. Guerrero, „DC Microgrids - Part II: A Review of Power Architectures, Applications, and Standardization Issues”, IEEE Trans. on Power Electronics, Vol.31, No.5, May 2016.
[3] C. Patrascu, N. Muntean, O. Cornea, A. Hedes: „Microgrid Laboratory for Educational and Research Purposes“, Int. Conf. on Environ. and Electrical Eng. (EEEIC), Florence (Italy), June 2016.
[4] O. Cornea, E. Guran, N. Muntean, D. Hulea: „Bi-Directional Hybrid DC-DC Converter With Large Conversion Ration for Microgrid DC Busses Interface“, IEEE Trans. on Industrial Electronics, Vol. 64, No.4, Apr.2017.
Objavljeno
2019-11-02
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo