NativeScript оквир за развој мобилних апликација

  • Дарко Тачић
Ključne reči: NativeScript, Cordova, Sidekick, Playground, ЈWT, МyPatientCare, MyDoctorCare

Apstrakt

У овом раду анализиран је NativeScript радни оквир за развој мобилних апликација. Затим су специфицирани захтеви и дизајн мобилне апликације за евиденцију пацијената. На крају је специфицирана апликација имплементирана и тестираана у NativeScript радном оквиру.

Reference

[1] https://bankmycell.com/blog/how-many-phones-are-in-the-world (Приступљено:17.09.2019.)
[2] NativeScript (2019), Progres, Приступљено:17.10.2019. [Online] Доступно: https://docs.nativescript.org/angular/core-concepts/technical-overview
[3] M. Branstein, N. Branstein, “The NativeScript ebook”, 2016
[4] VisualStudio (2019), Microsoft, Приступљено:05.08.2019. [Online] Доступно: https://visualstudio.microsoft.com/
[5] VisualStudioCode (2019), Microsoft, Приступљено:03.09.2019. [Online] Доступно: https://code.visualstudio.com/
[6] NativeScript Playground (2019), Progres, Приступљено: 30.09.2019. [Online], Доступно: https://play.nativescript.org/
[7] NativeScript SideKick (2019), Progres, Приступљено: 28.09.2019. [Online], Доступно: https://www.nativescript.org/nativescript-sidekick
[8] SQL Management Studio (2018), Microsoft, Приступљено: 11.10.2019. [Online], Доступно: https://docs.microsoft.com/en-us/sql/ssms/sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver15
[9] Android virtual device manager (2019), Google, Приступљено: 15.10.2019. [Online], Доступно: https://developer.android.com/studio/run/managing-avds
Objavljeno
2020-05-27
Sekcija
Elektrotehničko i računarsko inženjerstvo