RAZVOJ IDEJNOG REŠENJA I KONSTRUKCIJE ALATA ZA IZRADU FITINGA LUKOVA ∅110/15° ∅110/30°

  • Zvonko Magoč
  • Mladomir Milutinović
Ključne reči: Injekciono presovanje, luk, numerička simulacija, Moldex3D

Apstrakt

U ovom radu prikazano je konstrukciono rešenje alata/kalupa za injekciono presovanje fitinga lukova  i , koji predstavljaju standardne elemente kanalizacione instalacije. Pored toga, primenom softverskog paketa Moldex3D izvršena je analiza procesa po fazama u cilju provere validnosti konstrukcije alata i usvojenih tehnoloških parametara.

Reference

[1] Milorad Jovanović, Vukić Lazić, Dragan Adamović, Neda Ratković: Mašinski materijali, Mašinski Fakultet, Kragujevac, 2003.
[2] Bogdan Nedić, Vladislav Đukić: Plastične mase, Mašinski Fakultet, Kragujevac, 2004.
[3] Bogdan Nedić, Nataša Vesić, Darko Vasiljević: Boja, kolometrija i plastične mase, Mašinski Fakultet, Kragujevac, 2018.
[4] Boško Perošević: Kalupi za injekciono presovanje plastomera (termoplasta), naučna knjiga, Beograd, 1995.
[5] www.Pestan.net/wp-content/uploads/2018/08/2018-PIPING_SOLUTIONS-SRB-web.pdf (13.05.2019.)
Objavljeno
2019-10-29
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo