ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ УТИЦАЈА ОКСИДНИХ ТОПИТЕЉА НА ТИГ ПОСТУПАК ЗАВАРИВАЊА

  • Драган Перановић
  • Себастиан Балош
Ključne reči: ТИГ заваривање, оксидни премаз, повећање увара

Apstrakt

У раду је извршено експериментално испитивање оксидних топитеља на дубину увара код ТИГ заваривања. Испитан је ефекат оксидних топитеља на бази нано и микро честица титан-диоксида при заваривању аустенитног нерђајућег челика. Показано је да су нано честице ефикасније у повећању дубине увара у односу на микрочестице, као и да је највећа дубина увара добијена код мешавине микро и нано честица. Основни механизам за повећање дубине увара је обрнута Марангонијева конвенција. При томе, материјал метала шава уместо да тече од центра метала шава према ивицама, тече од ивица према средини и према доле, што резултује смањењу ширине и повећању дубине увара.

Reference

[1] Митровић М.: Наваривање тврдих легура, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2015.
[2] Ћордаш Д.: Орбитално заваривање нерђајућих челика, Пула, Пула, 2007.
[3] K.-H. Tseng, C.-Y. Hsu, Performance of activated TIG process in austenitic stainless steel welds, J. Mater. Process. Tech. 211 (2011) 503–512.
Objavljeno
2019-10-29
Sekcija
Mašinsko inženjerstvo