ANALIZA PREDNOSTI I PRIMJENA POROZNOG ASFALTA U SAVREMENOM GRAĐEVINARSTVU

  • Marko Tadić
Ključne reči: porozni asfalt, permeabilnost, analize prednosti, putogradnja

Apstrakt

U radu su analizirane prednosti i primjena poroznog asfalta za izgradnju kolovoza, parkinga i ostalih asfaltnih površina. Na osnovu prethodnih studija doneseni su zaključci o ugradnji, održavanju i sanaciji poroznih asfalta u cilju produžavanja životnog vijeka i ekonomičnosti. Težilo se formiranju uniformnog zaključka o adekvatnim metodama ojačanja mješavine poroznog asfalta, kao i njegovim ograničenjima. Porozni asfalt se pokazao kao validno rješenje za izgradnju kolovoznih konstrukcija kako u urbanim sredinama tako i na magistralnim putevima i autoputevima. Porozni asfalt je uslijed svojih drenažnih sposobnosti pokazao najveću upotrebnu vrijednost za lokacije sa velikom količinom padavina.

Reference

[1] „UNHSC Design specifications for porous asphalt pavement and infiltration beds“ - University of New Hapshire
[2] „Best management practices fact sheet for porous asphalt“ - Dauphin Couny Conservation District
[3] „Porous asphalt pavements“ - National Asphalt Pavement Association (NAPA)
[4] „Porous asphalt pavements with Stone Reservoirs“ - U.S. Department of Transportation
[5] Federal Highway Administration
[6] „Porous Asphalt Pavement Performance in Cold Regions“ - Minnesota Department of Transportation, Research services
Objavljeno
2020-01-20
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo