STANJE U OBLASTI UPRAVLJANJA EE OTPADOM NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA – IZAZOVI I PREPORUKE ZA POBOLJŠANJE SISTEMA NA LOKALNOM NIVOU

  • Milica Travica
  • Veselin Bežanović
  • Bojan Batinić Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka - Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na rad
Ključne reči: Upravljanje EE otpadom, formalni i neformalni sektor, anketa, Novi Sad

Apstrakt

U radu je prikazano trenutno stanje u oblasti upravljanja elektronskim i električnim otpadom na teritoriji Novog Sada, direktive u oblasti upravljanja EE otpadom i njihova primena u zemljama EU, kao i zakoni, uredbe i pravilnici koji se primenjuju u našoj zemlji. Predstavljeno je istraživanje koje je sprovedeno na teritoriji grada, kao i rezultati dobijeni evaluacijom podataka zajedno sa preporukama kako bi se sistem upravljanja EE otpadom poboljšao na loklanom nivou.

Reference

[1] Zeng, X., Li, J., Stevels, A. L. N., Liu, L. (2013), "Perspective of electronic waste management in China based on a legislation comparison between China and the EU", Journal of Cleaner Production, Vol. 51 (14): 80-87.
[2] Ćurčić, S., Pavlović, M., Arsovki, S., Pavlović, A, Tomović A. 2015. Eu directives in the area of electronic waste management. 42 Nacionalna konferencija o kvalitetu, 04-06, jun, 2015, Kragujevac, Zbornik apstrakata, 267 – 272. ISBN 978 - 86 - 6335 - 016 – 8.
[3] (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics (20.06.2018.)
[4] Zakon o upravljanju otpadom (Službeni glasnik RS, br. 36/09, 88/10 i 14/16).
[5] Pravilnik o listi električnih i elektronskih proizvoda, načinu i postupku upravljanja otpadom od električnih i elektronskih proizvoda (Sl. glasnik br. 99/2010).
[6] Uredba o proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada (Službeni glasnik RS, broj 89/2009, 8/2010, 21/2010, 54/2010, 86/2011 i 15/2012 i 3/2014).
[7] Diedler S, Hobohm J, Batinic B, Kalverkamp M, Kuchta K. 2018. WEEE data management in Germany and Serbia. 6th International Conference on Industrial and Hazardous Waste Management, 04. – 07. 09., 2018. Crete, Greece.
[8] Bezanovic, V., Čekić, M., Pjevac, N., Tukacs, N., Tošić, N. (2018), Determination of the current state in the field of WEEE and raising awareness of citizens about importance of cooperation with formal collectors in Novi Sad, Serbia, ReCreew Flying Academy report, Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, Serbia
Objavljeno
2019-01-30
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu