HAZARDI SA KATASTROFALNIM POSLEDICAMA PO LJUDE I OKOLINU

  • Milan Bradić
Ključne reči: Hazardi, požari, klizišta, zemljotresi, sanacija, posledice

Apstrakt

U ovom radu opisani su hazardi koji imaju katastrofalne posledice po ljude i okolinu .U prvi plan stavljeni su hazardi kao što su požari, poplave, klizišta i zemljotresi. Data je detaljnija analiza  njihovog štetnog delovanja na okolinu i ljude. Poseban značaj dat je preventivnim merama, posledicama i saniranju štete nastale  katastrofalnim događajima. Cilj ovog rada je da se što više prikažu hazardi (požari, poplave, klizišta i zemljotresi) sa posledicama koje mogu da izazovu.

Reference

[1]https://sr.wikipedia.org/sr-ec
[2]https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_od_pozara.html
[3] http://www.hidmet.gov.rs
[4] http://www.geologija.org
Objavljeno
2019-10-02
Sekcija
Upravljanje rizikom od katastrofalnih događaja i požara