STANJE PREMJERA NA TERITORIJI POLITIČKE OPŠTINE ČAPLJINA

  • Nikola Grepo
  • Jelena Lazić
Ključne reči: Premjer, Katastar nepokretnosti, Geoportal

Apstrakt

U ovom radu prezentovano je stanje premjera na teritoriji političke opštine Čapljina, počevši od najranijeg perioda do danas. Prikazana je analiza sta­nja katastra u katastarskoj opštini Čapljina kao i uvid u Geoportal i softver za održavanje katastra u Federaciji BiH.

Reference

[1] Trifković M., Marinković G., Borisov M.: Veštačenja i superveštačenja u geodetskoj struci, Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica, No 26, str. 185-194, Subotica, 2014
[2] Zakon o premjeru i katastru nekretnina SR BiH („Službeni list SR BiH“ broj 22/84, 12/87 i 26/90)
[3] Federalna geodetska uprava (FGU): Trogodišnji plan rada FGU 2019.-2021. godine, Sarajevo, 2018
[4] Marinković G., Trifković M., Lazić J., Nestorović Ž.: Analiza kvaliteta sadržaja digitalnog plana katastra vodova, Zbornik radova Građevinskog fakulteta Subotica, No 29, str. 97-106, Subotica, 2016
[5] FGU: Pravilnik o bazi podataka katstra nekretnina, Sarajevo, april 2008.
[6] Bulatović V., Vasić D., Marković M.: Komunalni informacioni sistemi i njihova primena, FTN Izdavaštvo, Novi Sad, 2016.
Objavljeno
2019-10-01
Sekcija
Geodetsko inženjerstvo