СЕГМЕНТАЦИЈА СЛИКЕ к-НН МЕТОДОМ

  • Вукашин Граовац
  • Небојша Ралевић
  • Лидија Крстановић
Ključne reči: Сегментација слике, к-НН алгоритам, MATLAB, математика

Apstrakt

Главна тема рада јесте примена к-НН алгоритма за сегментацију слике. На почетку су дате теоријске основе о дигиталној обради слике уопште, а остатак рада је фокусиран на опис и примену алгоритма у програмском језику MATLAB. На самом крају рада у оквиру апендикса налазе се потребне дефиниције, теореме и докази за дубље разумевање математичке стране текста.

Reference

[1] R. Gonzalez, R. Woods, “Digital Image Processing”, London, Pearson, 2017.
[2] N.S. Altman,“An Introduction to Kernel and Nearest-Neighbor Nonparametric Regression“, Riverside, The American Statistician, Vol. 46, No. 3, pp. 175-185, 1992.
[3] K.Q. Weinberger, J. Blitzer, L.K. Saul, “Distance Metric Learning for Large Margin Nearest Neighbor Classification”, Philadelphia, 2006.
[4] J. Goldberger, S. Roweis, G. Hinton, R. Salakhudinov, “Neighbourhood Components Analysis“, Toronto, 2005.
Objavljeno
2019-10-01
Sekcija
Matematika u tehnici