ПРОЦЕНА ДУГОРОЧНИХ РИЗИКА И УПРАВЉАЊЕ ДЕПОНИЈАМА НАКОН ЗАТВАРАЊА

  • Милица Антић
  • Немања Станисављевић
Ključne reči: Накнадна нега, дуготрајно управљање, депонија, отпад, емисије

Apstrakt

Депоније су елементи система управљања отпадом који су специфично временски ограничени. Након њиховог ефективног рада и затварања депоније, постоји период накнадне неге, чије је трајање веома тешко дефинисати унапред, па самим тим и трошкове које тај период подразумева. Циљ је одредити када и под којим условима може престати накнадна нега, односно колико ће трајати и колике финансијске резерве подразумева.

Reference

1] Вујић Г, Убавин Д, Станисављевић Н, Батинић Б. 2012. Управљање отпадом у земљама у развоју: ФТН Издаваштво, Нови Сад.
[2] Маодуш Н, Вујић Г, Убавин Д, Зораја Бојана. 2013. Сакупљање депонијског гаса на депонији у Новом Саду- студија случаја. In Proc. Међународна научна конференција Етикум 2013. Нови сад, 12-13 јун.
[3] Kjeldsen P, Barlaz M.A, Rooker A.P, Baun A, Ledin A, Christensen T.H. 2002. Present and Long-Term Composition of MSW Landfill Leachate: A Review. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 32:4, 297-336.
[4] Laner D. 2011. Understanding and evaluating long-term environmental risks from landfills. Ph. D. diss. Faculty of Civil Engineering, Vienna University of Technology, Vienna.
[5] Heyer K.U, Hupe K, Stegmann R.2005. Landfill Aftercare – Scope for Actions, Duration, Costs and Quantitative Criteria for the Completion. In Proct. International Waste Management and Landfill Symposium. S. Margherita di Pula, Cagliari, Italy, 3 - 7 Oktobar.
[6] Scharff H, Crest M. 2013. Key Issue Paper on Landfill Aftercare. ISWA (International Solid Waste Association)
Objavljeno
2019-09-30
Sekcija
Inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu