UNAPREĐENJE SISTEMA MENADŽMENTA ŽIVOTNOM SREDINOM U PREDUZEĆU MAGYAR SZO

  • Ivona Varga
Ključne reči: Sistem, Menadžment, Životna sredina, Unapređenje, Standard

Apstrakt

Tema rada jeste sistem menadžmenta životnom sredinom i njegovo unapređenje. „Ovim među­narodnim standardom se specificiraju zahtevi za sistem menadžmenta životnom sredinom koje organizacija može da koristi da unapredi svoje performanse životne sredine” [1]. Cilj rada jeste da se na primeru rada preduzeća Magyar Szo analizira proces skladištenja, nabavke i novinske rotacije, kakav on ima uticaj na životnu sredinu, te da se analiziraju problemi samih procesa i da predlog rešenja za unapređenje.

Reference

[1] https://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_-document_id=50783 (pristupljeno u aprilu 2019.)
[2] http://odgovornoposlovanje.rs/csr/zivotna-sredina (pristupljeno u maju 2019.)
[3] Božičković, Z., Upravljanje skladišnim sistemima, Doboj Saobraćajni fakultet 2012.
[4] Dr. Vojislav Vulanović, Sistem menadžmenta kvalitetom, Novi Sad, 2012.
[5] Dr. Dragutin Stanivuković, Metode i tehnike unapređenja procesa rada, Novi Sad, 2012. str: 122
[6] Vulanović i dr.; Metode i tehnike unapređenja procesa rada, Novi Sad, 2012.
[7] http://plutonlogistics.com/en/logistics/5-mart-2017-smanjenje-troskova-u-logistici-kako-racionalizovati-skladiste/ (pristupljeno u maju 2019.)
[8] https://blog.spica.com/srpski/prijem-i-otprema-robe-skladisni-promet/ (pristupljeno u maju 2019.)
Objavljeno
2019-09-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment