ISPITIVANJE MEĐUSOBNIH UTICAJA KLJUČNIH FAKTORA MENADŽMENTA KVALITETOM PRIMENOM DEMATEL METODE

  • Stana Vasić
Ključne reči: Quality management, TQM, Dematel

Apstrakt

Predmet master rada jeste istraživanje prirode odnosa između ključnih faktora menadžmenta kvalitetom. Studija je zasnovana na upitniku. Uzorak istraživanja činili su ispitanici sa različitih nivoa menadžmenta u okviru JKP "Parking servis" Novi Sad. Upitnik je konstruisan na osnovu teorijskih pretpostavki i rezultata prethodnih istraživanja u oblasti, gde su razmatrani ključni elementi menadžmenta kvalitetom, s obzirom na njihove međusobne odnose. Ovi ključni elementi su spojeni DEMATEL metodom, kako bi se identifikovali intenzitet i međuzavisnost relevantnih međusobnih veza.

Reference

[1] Lee, H.-S., Tzeng, G.-H., Yeih, W., Wang, Y.-J., & Yang, S.-C. (2013). Revised DEMATEL: Resolving the Infeasibility of DEMATEL. Applied Mathematical Modelling, 37(10-11), 6746–6757.
[2] Dale, B. G., Van Der Wiele, T., & Van Iwaarden, J. (2013). Managing quality. John Wiley & Sons.
[3] Zairi, M., Letza, S. R., & Oakland, J. S. (1994). Does TQM Impact on Bottom-line Results? The TQM Magazine, 6(1), 38–43.
[4] Jitpaiboon T., S. Subba Rao, (2007) "A meta‐analysis of quality measures in manufacturing system", International Journal of Quality & Reliability Management, Vol. 24 Izdanje: 1, -str.78-102, https://doi.org/10.1108/02656710710720349
Objavljeno
2019-09-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment