MODELOVANJE POSLOVNIH PROCESA U SEMENSKOJ PROIZVODNJI

  • Milica Popovac
Ključne reči: Poslovni procesi, modelovanje, semenska proizvodnja

Apstrakt

U ovom radu je prezentovano modelovanje poslovnih procesa u oblasti semenske proizvodnje. Dat je teorijski pregled vezan za procese i modelovanje poslovnih procesa, prikazano je kako se modeluju poslovni procesi i izvedeni su predlozi koji se odnose na poboljšanje poslovnih procesa.

Reference

[1] Zdravko Tešić, Branislav Stevanov, Danijela Grač-anin, Nemanja Tasić, “Organizacija i upravljanje poslovnim procesima”,FTN Izdavaštvo, Novi Sad 2015.
[2] https://link.springer.com/article/10.1023/-A:1011139719773
[3] Milovan Stanišić, Dalibor Radovanović, Dubravka Lučić, “Revizija informacionih sistema”, Singidunum revija, Vol. 7, No. 1, pp. 72 - 81, Jan, 2010.
[5] Miroslav Zarić, “Sistemi za upravljanje poslovnim procesima”, Novi Sad, FTN, 2018.
Objavljeno
2019-09-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment