UNAPREĐENJE LOGISTIČKIH PROCESA NABAVKE, SKLADIŠTENJA I TRANSPORTA U PREDUZEĆU „HUTCHINSON“ RUMA

  • Ljubica Jelača
Ključne reči: Logistika, nabavka, skladištenje i transpot

Apstrakt

U ovom radu je prikazan značaj logističkih procesa nabavke, skladištenja i transporta i njihova primena u preduzeću „Hutchisnon“. Uočeni su nedostaci i predložena potencijalna unapređenja. Poten­cijalna unapređenja se ogledaju u uređenju skladišta kroz obeležavanje skladišnih lokacija i transportnih puteva, zapošljavanju novog lica u skladištu, pravilnim odabirom podobnih dobavljača i obeležavanje kutija.

Reference

[1] Nenad D.Penezić, Teorija ekonomije preduzeća, Novi Sad, 2015
[2] Regodić, D., Logistika lanci snabdevanja, ISBN: 978-86-7912-564-4, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2014
[3] Beker, I. Stanivuković, Logistika – Integralna sistemska podrška. Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, 2012
[4] Nikoličić, S., Stojanović, Đ., Maslarić, M., Osnovi logistike: principi, sistemi i procesi, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2016
Objavljeno
2019-09-30
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment