ANALIZA POSLOVNIH POKAZATELJA U PREDUZEĆU „LINDE GAS SRBIJA AD BEČEJ“

  • Jovana Adamović
Ključne reči: analiza finansijskih izveštaja u privrednim društvima, bilans stanja, bilans uspeha, racio pokazatelji

Apstrakt

Predmet finansijske analize su finansijski izveštaji, pre svega bilans stanja i bilans uspeha. Racio analiza podrazumeva jedan od instrumenata finansijske analize koji je najčešće u upotrebi. Zadatak ovog istraživanja jeste da se utvrdi uspešnost poslovanja i finansijski položaj preduzeća „Linde gas Srbija AD Bečej“, a pokazatelji koji su korišćeni prilikom analize uključuju pokazatelje likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti, ekonomičnosti, rentabilnosti i profitabilnosti. Dobijeni rezultati su obrađeni i polazeći od prethodno definisanih problema, , jedan od osnovnih ciljeva istraživanja jeste da se utvrdi značaj analize poslovnih pokazatelja za prevazilaženje problema koji se odnose na finansijske i operativne performanse posmatranog preduzeća, i utvrde mere za prevazilaženje istih. Nakon obrađenih rezultata, postavljene su hipoteze na osnovu kojih su se dobijali potrebni zaključci.

Reference

[1] Knežević G., Stanišić N., Mizdraković V., „Analiza finansijskih izveštaja namenjeno tržištu republike Srbije“, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2017., str. 7
[2] Katić I., Ivanišević A., Grubić Nešić L., Penezić N., Effects of Sociodemographic Characteristics and Personality Traits on Career Development, The International Journal of Aging and Human Development, str. 201-216
[3] Samardžić M., Andžić S., „Finansijska analiza revizija“, Beogradska poslovna škola-Visoka škola strukovnih studija, Beograd, 2013., str. 2
[4] Leković B., Ivanišević A., Marić B., Demko-Rihter J.: Assessment of the most significant impacts of environment on the changes in company cost structure, Economic Research, 2013
[5] Leber M., Ivanišević A., Borocki J., Radišić M., Slusarczyk B., „Fostering Alliances with Customers for the Sustainable Product Creation“, Sustainability, vol. 10 (9), 2018
[6],[7] Knežević G., „Analiza finansijskih izveštaja“, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2008., str. 12/16
[8] Radišić M., Dobromirov D., „Statistical analysis of price returns of regional stock market indices“, Transformations in Business&Economics, vol. 16, no. 3 (42), str. 175-184
[9] Ivanišević A., Katić I., Marjan L., Buchmeister B., Business plan feedback for cost effective business processes, Advances in Production Engineering&Management, ISSN 1854-6250 Print, ISSN 1855-6531
[10] Radišić M., Nedeljković A., 5C Model-Business case study solving methodology, New Educational Review, Vol. 27, 1 (2012)., str. 19-30
[11] Bolesnikov M., Popović Stijačić M., Radišić M., Takači A., Borocki J., Bolesnikov D., Bajdor P. and Dzieńdziora J., „Development of a Business Model by Introducing Sustainable and Tailor-Made Value Proposition for SME Clients“, Sustainability, vol. 11 (4), 2019
Objavljeno
2019-09-29
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment