ORGANIZACIONA KLIMA KAO POKAZATELJ ZADOVOLJSTVA ZAPOSLENIH

  • Radosna Vasić
Ključne reči: ljudski resursi, organizaciona klima, organizaciona kultura, zadovoljstvo zaposlenih

Apstrakt

Ovaj rad kroz analizu trenutnog stanja organizacione klime i zadovoljstva poslom u kompaniji koja se bavi proizvodnjom podnih obloga. Veliki značaj u upravljanju današnjim sistemima pridodaje se uslovima rada i ponašanju zaposlenih koji su u direktnoj vezi sa klimom koja vlada u kolektivu jedne organizacije. Kako bi se oni poboljšali neophodno je raditi na razvoju timskoh duha kod zaposlenih, negovanju kolegijalnog i fer odnosa, kao i promovisanju pravog sistema vrednosti u organizaciji.

Reference

[1] Suša, B. (2009). Menadžment ljudskih resursa. Novi Sad: D.O.O. "CEKOM".
[2] Bogdanović, M. (2013). Organizacijska klima u funkciji unapređenja menadžementa ljudskih resursa. FBM Transactions, 4.
[3] Kolarić, B. (2015). Razvoj modela organizacione klime usmerene na zadovoljstvo korisnika. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka.
[4] Haplin, A. W., & Croft, D. B. (1963). The organizational climate of schools. Chicago: Administrator's notebook; Midwest Administration Center the University of Chicago.
[5] Grubić - Nešić, L. (2014). Razvoj ljudskih resursa. Novi Sad: Faktltet tehničkih nauka.
Objavljeno
2019-09-29
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment