ANALIZA INOVATIVNOG POTENCIJALA POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA AIMA-AGRAR

  • Filip Budimirov
Ključne reči: Inovacije, inovativni potencijal, poljoprivreda, organizacija poljoprivrednih preduzeća, LEAN metodologija

Apstrakt

Rad se bavi istraživanjem uloge inovacija u poljoprivredi u Republici Srbiji i Evropskoj uniji. Opisan je strategijski pristup poljoprivredi u vodećim državama Evropske Unije, koje izrazito ističu istraživanje i inovacije kao rešenje trajnog napretka poljoprivrede.Populacija nezadrživo raste, a sa tim i potrebe za hranom. Rešenje se nudi u inovacijama i njihovoj stalnoj implementaciji. Pametnim načinom implementiranja inovacija može se doći do relativne izbalansiranosti, ali i do brojnih prednosti.Kroz istraživanje inovativnog potencijala preduzeća„Aima-Agrar“, stiče se uvid u prostor za poboljšanje istog. Kao predlog rešenja u radu biće predstavljena Lean metodologija, čijom implementacijom preduzeće podiže svest i otvara vrata inovacijama, a samim tim i povećanje inovativnog potencijala preduzeća.

Reference

[1] Womack J., Jones D. (2003.), „Lean thinking – Banish waste and create wealth in your corporation“, New York, pp.15.
[2] Hartman B. (2015.) “The Lean Farm“, Vermont
[3]European Commission (2018.) „A strategic approach to EU agricultural – research and innovation“, European Conference: ‘Designing the path’ - 26-28 January 2016, Brussels, pp. 6
[4] Tidd J., Bessant J., PavittK. (2005.), „Managing innovation –Integrating Technological, Market and Organizational Change“, West Sussex, pp. 68
[5] Company wall Aima-Agrar (septembar 2018.): http://www.companywall.rs/firma/zz-aima-agrar-vrsac/1928198
[6] Green soft (maj 2018.):
http://www.greensoft.co/rs/medija-centar/clanci/67/informacione-tehnologije-u-poljoprivredi/
Objavljeno
2019-09-29
Sekcija
Industrijsko inženjerstvo i inženjerski menadžment