CENTAR ZA ISTRAŽIVANJE VINSKE KULTURE

  • Brankica Ristić
Ključne reči: vino, somelijer, multifunkcionalnost, enterijer, eksperiment, adaptacija

Apstrakt

Predmet ovog master rada jeste adap­tacija postojećeg crkvenog objekta u centar za istraži­vanje vinske kulture; dok je tema ispitivanje uticaja vina i somelijerstva na enterijer. Na ovaj način se istražuje uticaj arhitekture na funkcionalnu vrednost prostora kao i njegovu (ne)zavisnost. Gde počinje jedna funkcija, a završava se druga, gde je prostorna granica i da li je nužno da ona mora da postoji? Tema se detaljno razra­đuje u prvom delu rada kroz upoznavanje sa procesom nastajanja vina, razvojem somelijerstva, kratkim istorijskim pregledom, psihologijom projekto­vanja enterijera, kao jednom neiscrpnom kompleksnom temom. U drugom delu rada se detaljno govori o enterijeru centra za istraživanje vinske kulture, njegovoj lokaciji u Srbiji i konceptu na kome počiva prostor, a kroz crteže osnova, preseka, izgleda i trodimenzionalnih prikaza, jesno se prezentuje kojim sredstvima je taj koncept ostvaren.

Reference

[1] P. Zumthor, Atmospheres – Architectural environments – Surrounding objects, Basel – Boston - Berlin, Birkhäuser, 2006.
[2] Juhani Pallasmaa, Space, place and atmosphere. Emotion and peripheral perception in architectural experience
[3] J. Dewey, Art as experience, 1934 (1987), as quoted in M. Johnson, The meaning of the body: aesthetics of human understanding, Chicago - London, The University of Chicago Press, 2007.
Objavljeno
2019-09-28