PREUREĐENJE FUTOŠKE PIJACE U NOVOM SADU

  • Olivera Marković
Ključne reči: pijaca, ishrana stanovnika, agrokultura

Apstrakt

Ukoliko želite da upoznate duh nekog grada, idite na pijacu, tamo se najbolje vidi ekonomska moć, navike i kultura njegovih stanovnika. Istraživački rad bavi se samim programom pijace uzimajući u obzir istorijski aspekat i aktuelne teme. Rad pristupa rešavanju problema poput ishrane stanovnika u velikim gradovima u budućnosti i bavi se konceptom urbane agrokulture u javnim objektima, koji bi mogao da se primeni i na drugim javnim objekatima u Novom Sadu. Projekat je zamišljen kao pokretač ove ideje za dalji razvoj i na drugim projektima.

Reference

[1] Vukajlov, Lj: Uvod u urbanizam, Fakultet Tehničkih Nauka, Novi Sad, 2014.
[2] Savo Duvnjak, izvršni direktor Poslovnog udruženja „Pijace Srbije“,Poslovno udruženje „Pijace Srbije“, 2013. godine; https://www.pups.rs/docs/pravci_razvoja_pijacne_delatnosti.pdf , (pristup 3.5.2019.)
[3] Autor teksta: Iva Sučević dipl. inž. arh., 15.10.2018.; https://arhingreen.rs/urbana-agrokultura-neiskorisceni-potencijal/ , (pristup 3.5.2019.)
Objavljeno
2019-09-28