ВИНАРИЈА У ПЕТРОВРАДИНУ

  • Јована Ристанић
Ključne reči: архитектура, вино, простор, концепт, винарија

Apstrakt

Овим пројектом приказано је рјешење винарије са рестораном у Петроварадину. Истраживачки рад се састоји од историјских анализа, детаљне анализе локације, функционалних захтјева типологије, и процеса производње вина. Кроз студије случаја, приказани су примјери из савремене архитектонске праксе који на различите начине представљају рјешења форме, програма и односа према контексту. Резултат примјене истраживачког рада на процес пројектовања је пројекат винарије са рестораном, у Петроварадину.

Reference

[1] An Organic Architecture: The Architecture of Democracy, Frank Lloyd Wright, Published by MIT Press, 1970.
[2] http://cafebarnetwork.rs/hrana-i-pice/kultura-vina/417-istorijat-srpskog-vinogradarstva-i-vinarstva?showall=&limitstart= (приступљено у мају 2019. године)
[3] Душанка Марковић, Још литар један... - Каталог изложбе „Виноградарство и винарство Фрушке Горе“, Нови Сад, 2011.
Objavljeno
2019-09-28