РАЗВОЈ НАУТИЧКОГ ТУРИЗМА НА ДУНАВУ У РУРАЛНИМ НАСЕЉИМА -СТУДИЈА СЛУЧАЈА БАЧКО НОВО СЕЛО-

  • Јелена Којић
Ključne reči: Наутички туризам, Дунав, рурална насеља, одрживи развој, бренд града

Apstrakt

На основу Студије мреже марина на Дунаву одабрана је локације Бачког Новог Села, у Општини Бач, као потенцијално мјесто изградње целог комплекса са свим неоходним садржајима пот­ребним за развој наутичког туризма. Циљ планиране интервенције је развој Бачког Новог Села и Општине Бач као туристичког мјеста и формирање јасног бренда који би постао идентитет овог насеља. Кориштењем савремених принципа пројектовања, одрживости, употребом еко материјала, пошто­вањем природних и културних вриједности насеља, настојало се оживјети Бачко Ново Село..

Reference

[1] Вукајлов Љиљана (2014), Увод у урбанизам,ФТН Издаваштво, Нови Сад.
[2] Гејл Јан (2016), Градови за људе, Палго Центар Београд.
[3] Гејл Јан, (1996), Public spaces-Public life, THE DANISH ARHITECTURAL PRESS, Копенхаген.
[4] Јовичић Добрица (2002), Менаџмент туристичких дестинација, Предузеће за железничку издавачко-новинарску делатност д.о.о., Београд.
[5] Моутинхо Луиз (2005), Стратешки менаџмент у туризму, Масмедија, Загреб, Република Хрватска
[6] Радовић Радовић, (2005), Форма града- Основе, теорија и пракса, Орион арт, Београд.
[7] Уравић Д. Л. (2005), Маркетинг агротуризма, Пула: Часопис департмана за географију, туризам и угоститељство.
Objavljeno
2019-09-26