PROJEKAT VIŠESPRATNE ARMIRANO BETONSKE ZGRADE PREMA EVROKODU I UPOREDNA ANALIZA DOMAĆIH I EVROPSKIH STANDARDA

  • Marko Novaković
Ključne reči: Višespratna armirano betonska zgrada, uporedna analiza, Evrokod

Apstrakt

U radu je prikazan projekat višespratne armirano betonske zgrade spratnosti      (Pr+7) na području Novog Sada, prema Evrokod standardima. U drugom delu rada prikazana je uporedna analiza proračuna  zgrada prema domaćim propisima i Evrokodu.

Reference

[1] Pakvor Aleksandar, Perišić Života, Aćić Mirko, “Evrokod 0: EN 1990:2002. Osnove proračuna konstrukcija“.Prevod sa Engleskog jezika: dr Aleksandar Pakvor. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd 2009.
[2] Najdanović Dušan, “Evrokod 1: EN 1991-1-1:2002. Dejstva na konstrukcije; deo 1-1: Zapreminske težine, sopstvena težina, korisna opterećenja za zgrade“.Prevod sa Engleskog jezika: dr Aleksandar
Pakvor. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd 2009.
[3] Najdanović Dušan, “Evrokod 1: EN 1991-1-3:2003. Dejstva na konstrukcije; deo 1-3: Dejstva snega“.Prevod sa Engleskog jezika: dr Aleksandar
Pakvor. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd 2009.
[4] Dr Života Perišić, de Mirko Aćić, dr Aleksandar Pakvor, “Evrokod 2: EN 1992-1-1:2006. Proračun betonskih konstrukcija;“.Prevod sa Engleskog jezika: dr Života Perišić. Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd 2006.
[5] Đorđe Lađinović, “Evrokod 8: EN 1998-1:2004.
Proračun seizmički otpornih konstrukcija; deo 1:Opšta pravila, seizmička dejstva i pravila za zgrade“.Prevod sa Engleskog jezika: dr Lađinović Đorđe, dr Folić Radomir, dr Brčić Stanko, dr Brujić Zoran, dr Tatjana Kočetov Mišulić, Andrija Rašeta.
Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu: Beograd 2009.
[6] Zoran Brujić: Betonske konstrukcije u zgradarstvu
Objavljeno
2019-09-25
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo