PROCENA STANJA, NADOGRADNJA I SANACIJA VIŠESPRATNE STAMBENE ZGRADE U NOVOM SADU

  • Damjan Hristov
Ključne reči: procena stanja, nadogradnja, sanacija

Apstrakt

Rad se sastoji od dve međusobno nezavisne celine. Prvi deo rada predstavlja teorijsko-istraživački deo sa temom “Tipovi međuspratnih tavanica kod starih zgrada”, gde su pobrojani svi tipovi, a detaljno opisani u polju primene, svojstava i vrsta najčešći tipovi – drvene tavanice i zidane tavanice u obliku svodova. Drugi deo vezan je za procenu stanja, nadogradnju i sanaciju višespratne zidane stambene zgrade u Novom Sadu.

Reference

[1] Petar K. Krstić: Arhitektonske konstrukcije 2.
[2] V. Radonjanin, M. Malešev, T. Kočetov-Mišulić, R. Lekić: Materijal sa predavanja iz predmeta Oštećenja i sanacije drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[3] V. Radonjanin, M.Malešev: Materijal sa predavanja iz predmeta Trajnost i procena betonskih konstrukcija i Sanacija betonskih konstrukcija, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad
[4] Tehničar 3: Naslovi:Drvene MK, Plitki pruski svod
[5] Milan Kekanović, Dragoslav Šumarac, Dejan Gligović, Stanko Ćorić, Zoran Kljajić: Problemi u projektovanju i izgradnji ploča izmeću katova
[7] Đuro Peulić: Konstruktivni elementi zgrada I dio, Zagreb
[8] Božidar Đ.Milić: Elementi i konstrukije zgrada I dio, Podgorica
[9] Žorž Popović: Zgradarstvo, Beograd
[10] Amir Čaušević, Nerman Rustempašić: Rekonstrukcije zidanih objekata visokogradnje, Sarajevo
[12] EC8–Proračun seizmički otpornih konstrukcija
Objavljeno
2019-09-25
Sekcija
Građevinsko inženjerstvo